IGSA er en innsatsgruppe på 40 personer som skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Innsatsgruppen er fra Finnmark og vil inngå i Goliatberedskapen. Gruppen skal gis spesialopplæring, delta i øvelser og klargjøres til en stående beredskap. Den vil også kunne mobiliseres til tjeneste i andre kystområder i Norge.

Det er Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og beredskapsleverandøren Arctic Protection AS som er ansvarlig for IGSA.